Nieuws

Home » Nieuws

Leennormen hypotheek in praktijk te streng

Onderzoek hypotheeknorm Onderzoekers Peter Boelhouwer en Karel Schiffer stellen dat de huidige normen te weinig rekening houden met de individuele situatie van huizenkopers. Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt, Schiffer is oud-directeur van de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Leennorm hypotheek belemmert woningmarkt De te strenge normen leiden ertoe dat…

Premie overlijdensrisico verzekering daalt verder

Gemiddeld is de daling voor een overlijdensrisicoverzekering in premie ten opzichte van vorig jaar 7,5 %. De daling zet dus nog steeds door. Sinds 2002 is de gemiddelde orv-premie gedaald met bijna 55 %. Gemiddeld is het tarief van de laagste premies met maar liefst 38 % gedaald ten opzichte van…

Energielabelverplichting aangescherpt

Per 1 januari gaat de handhaving op het energielabel strikter worden en geldt een boete van € 400,–. In februari ontvangt elke huiseigenaar een voorlopig energielabel op basis van het bouwjaar, het woningtype, de oppervlakte en de locatie. Deze inschatting zal vaak aan de lage kant zijn, maar door het…

Middeling belasting

Wie een variërend belastbaar inkomen had de laatste jaren, kan baat hebben bij middeling. Wat er gebeurt, is dat door de middeling een groter deel van het inkomen onder een lagere belastingschijf kan vallen. Het indienen van een verzoek bij de belastingdienst kan tot 36 maanden nadat de laatste aanslag…

Hypotheek aflossen of niet?

Verhuizen Is het verstandig de hypotheek af te lossen wanneer je spaargeld hebt? De vragen die je moet stellen zijn: laten je huidige financiën toe om af te lossen en wil je in de toekomst gaan verhuizen? Dat heeft invloed op de beslissing om op de hypotheek af te lossen. Ook is…

Besteding verruimde schenkingsregeling langer

De verruimde schenkingsvrijstelling tot een bedrag van  €100.000,– voor besteding aan de woning die eind dit jaar afloopt, kan nog gebruikt worden voor huizen die na dit jaar worden gekocht. Daarop wijst Netwerk Notarissen, een landelijk samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. De notarisorganisatie doelt daarbij op zogenoemde klushuizen. De wet…

BTW-verlaging tot 1 juli 2015

De tijdelijk verlaagde BTW tot 6 % is tot 1 januari 2015 en geldt voor arbeidskosten bij onderhoud en renovatie van woningen ouder dan 2 jaar. Het kabinet heeft het voornemen dit te verlengen tot 1 juli 2015. Deel dit op social media

Levenstestament

Veel mensen hebben geen testament waarin hun nalatenschap bij overlijden vastligt. Wanneer er geen testament is, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dat kan diverse ongewenste gevolgen hebben. Eén ervan is dat het vermogen van een overleden samenwonende partner bij het ontbreken van een testament naar diens familie gaat en…

Verhoging AOW-leeftijd naar 67 jaar en pensioen

Het kan niet onopgemerkt gebleven zijn. Mocht er decennialang niet naar de AlgemenOudedomsWet-leeftijd worden gekeken, nu zijn er in relatief korte tijd vele veranderingen in de AOW gekomen. De huidige regelgeving is dat stapsgewijs de AOW-leeftijd omhoog gaat en wel in 2015 naar 65 jaar en drie maanden. Vanaf 2016 tot…

Wijziging huwelijksvermogensrecht 2012

Onvermoede gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht Voor veel mensen is het huwelijksvermogensrecht een ver van mijn bed verhaal. Toch krijgen velen hiermee te maken, wanneer het huwelijk de stormen van het leven niet doorstaat. Daarom is het goed enkele recente wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht te belichten. Per 1 januari 2012 zijn belangrijke wijzigingen van kracht…

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.