Middeling belasting

Home » Nieuws » Middeling belasting

Wie een variërend belastbaar inkomen had de laatste jaren, kan baat hebben bij middeling. Wat er gebeurt, is dat door de middeling een groter deel van het inkomen onder een lagere belastingschijf kan vallen. Het indienen van een verzoek bij de belastingdienst kan tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de te middelen drie jaren definitief is geworden. Onder € 545,– voordeel is er geen teruggaaf.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.