Wat als

Home » Wat als

Privésituatie wijzigt

Veel mensen beseffen zich niet dat ieder hoofdelijk – dus voor het geheel – aansprakelijk is voor de gehele hypotheek door de bank. Daarom is het belangrijk dat na relatiebeëindiging zo spoedig mogelijk ontslag uit hypotheek wordt geregeld. Wanneer je besluit om uit elkaar te gaan, heeft dat gevolgen voor de  aftrekbaarheid van de eigen woning. Als er twee eigenaren zijn, moet het huis worden verkocht of aan een van beiden worden toegedeeld. Dit gebeurt via de notaris in een akte van verdeling. Bij gehuwd zijn in gemeenschap van goederen ben je automatisch beide eigenaar van en schuldenaar voor de helft van de bezittingen en schulden. Als een van de partners eigenaar is, is verdeling niet nodig.

Wel zijn daarbij het echtscheidingsconvenant met daarin de afspraken die de echtgenoten met elkaar maken over bezittingen, schulden, alimentatie en omgangsregeling en vonnis (uitspraak rechtbank) nodig. Geldplan Advies staat je hierbij met raad en daad ter zijde. Dus bel of mail voor het maken van een afspraak. Is er een overwaarde van toepassing, dan wordt deze naar rato van de eigendomsverhouding toegerekend. Zie voor meer toelichting ook bij: Wat als je woonsituatie wijzigt.

Woonsituatie wijzigt

Huis verkopen met overwaarde
Wanneer je een huis verkoopt voor meer dan de eigenwoningschuld, dan is er een situatie met overwaarde en is wanneer binnen drie jaar een nieuw huis wordt gekocht de bijleenregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat de renteaftrek voor het nieuwe huis wordt beperkt voor het bedrag dat de verkochte eigenwoning meer opbrengt dan de eigenwoningschuld gecorrigeerd voor de verkoopkosten van het vorige huis. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld taxatiekosten, advertentiekosten, kosten doorhalen van hypotheek bij de notaris of makelaarskosten.

Huis verkopen met restschuld
Daarentegen kun je ook te maken krijgen met een onderwaarde. De opbrengst is dan lager dan de eigenwoningschuld. Dan verdeel je de restschuld naar rato van de eigendomsverhouding. Wanneer er een restschuld is, zul je die moeten financieren. Dit kan met een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Eigenwoningreserve
De eigenwoningreserve is het deel van de hypotheek dat je niet mag aftrekken voor de inkomstenbelasting bij een nieuw huis. De eigenwoningreserve is het bedrag dat ontstaat uit de overwaarde (positief of negatief) als je je (oude) eigen woning(en) verkoopt. Dit bedrag beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover je rente mag aftrekken bij een nieuwe hypotheek of lening.

Hypotheekrenteaftrek na uitkoop partner
Bij financiering van het deel van de vertrekkende en uitgekochte partner moet dat hypotheekdeel minimaal lineair worden afgelost, omdat dit dan vanuit de belastingdienst wordt gezien als nieuwe hypotheek. Daarom moet die ook voldoen aan de nieuwe hypotheekregels voor de hypotheekrenteaftrek.  Wanneer er niet voldoende wordt afgelost, verlies je het recht op hypotheekrenteaftrek. Op het bestaande hypotheekdeel is indien voor 2013 afgesloten, niet de eis om af te lossen gedurende de looptijd. De aftrek is vanaf 2001 wel beperkt tot maximaal 30 jaar. Door de vele zaken die dan op je afkomen, is het belangrijk om je goed te laten adviseren.

Werksituatie wijzigt

Bij verandering van werkkring hoeft er, wanneer het inkomen op peil blijft,  niet veel te gebeuren. Maar de situatie verandert snel wanneer er inkomensverlies is dat je niet op kunt vangen.

 

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl