Regel uw pensioen met Geldplan Advies

Home » Regel uw pensioen met Geldplan Advies

Als je onverwacht je inkomen verliest, staat je wereld op zijn kop.

Pensioenopbouw

Door de lage rente is de pensioenpremie momenteel hoog vergeleken met het opgebouwde vaste pensioenkapitaal met een gegarandeerde uitkering bij pensioendatum. Daarom heeft de overheid de mogelijkheid geboden om meer op te bouwen in de vorm van beleggen. Intussen blijkt de animo hiervoor nog niet groot.

Alle pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden zijn vanaf januari 2018 wettelijk verplicht om bij de communicatie richting de deelnemers een nieuw standaardmodel te hanteren. Het Verbond van Verzekeraars heeft het ‘vast-variabel pensioenmodel’ ontwikkeld voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Zorgen over keuzepensioen

Uit een onderzoek van Willis Towers Watson onder 68 werkgevers in Nederland met in totaal 320.000 werknemers blijkt dat deze werkgevers twijfelen of werknemers kunnen omgaan met de toenemende pensioenverantwoordelijkheid en keuzevrijheid.

Met het nieuwe kabinet op komst staat Nederland een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel te wachten. Een ruime meerderheid (70 %) van de respondenten die meededen aan het ‘2017 Future of Pensions’-onderzoek, is van mening dat een herziening nodig is. Ruim de helft (56 %) verwacht dat de herziening het einde van de traditionele collectieve pensioenregelingen zal inluiden.

Onvoldoende opbouw

Ondanks hun steun voor de herziening zijn de Nederlandse werkgevers wel bang dat werknemers in de toekomst niet voldoende gaan sparen voor hun pensioen. Ruim 60 % verwacht dat vooral jongere werknemers en werknemers met lagere inkomens te weinig pensioen op zullen bouwen. Zij vrezen dat werknemers de risico’s van hun keuzes niet kunnen doorgronden en betwijfelen of werknemers in staat zijn de juiste informatie en begeleiding te vinden.

Driekwart van de werkgevers vindt daarom dat het keuzeaanbod voor werknemers beperkt moet worden. Meer dan de helft van de werkgevers ziet voor zichzelf een rol weggelegd voor de werkgever in begeleiding van de keuzemogelijkheden. Ongeveer 30 % denkt dat werkgevers een rol in de financial planning voor hun rekening zouden moeten nemen.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl