Wijziging huwelijksvermogensrecht 2012

Home » Nieuws » Wijziging huwelijksvermogensrecht 2012

Onvermoede gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht

Voor veel mensen is het huwelijksvermogensrecht een ver van mijn bed verhaal. Toch krijgen velen hiermee te maken, wanneer het huwelijk de stormen van het leven niet doorstaat. Daarom is het goed enkele recente wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht te belichten.

Per 1 januari 2012 zijn belangrijke wijzigingen van kracht geworden in de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in het Burgerlijk Wetboek, welke gevolgen hebben voor gehuwden. Zo is het moment waarop de huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden het moment van het indienen van het verzoek tot echtscheiding, waar dit voorheen de inschrijving van het vonnis was. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een schenking na de indiening van het verzoek buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Verder is de situatie inzake privéleningen aan de gezamenlijke eigen woning gewijzigd. Had men voorheen een vordering ter grootte van dat bedrag, nu is dat afhankelijk van het waardeverloop van dat goed. In feite wordt zo’n lening een soort belegging. Bijvoorbeeld een vrouw financiert € 100.000,– van de aankoop van een huis. De waardewijziging over dit deel komt de vrouw toe. Dus verdubbelt het huis in waarde, dan heeft zij een vordering van € 200.000,–. Dit speelt ook wanneer de ene echtgenoot als financier optreedt van een onderneming van de andere echtgenoot.

Ten slotte is het mogelijk zonder rechter huwelijkse voorwaarden op te heffen of te wijzigen.

Wanneer je gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden, kan het goed zijn je door een financieel planner of fiscalist te laten informeren over de fiscaalrechterlijke consequenties van de recente wijzigingen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.