Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Geldplan Advies, gevestigd aan Spanjaardslaan 166 D, 8916 AC Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:
Geldplan Advies
Spanjaardslaan 166 D
8916 AC  LEEUWARDEN
T:      058-2661664
M :    06-51353134
E-mail: info@geldplanadvies.nl
Website: www.geldplanadvies.nl

Functionaris Verwerkeringsverantwoordelijke
Sieds Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Geldplan Advies. Hij is te bereiken via info@geldplanadvies.nl of via telefoonnummer 058-2661664.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geldplan Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•  Voor- en achternaam
•  Geslacht
•  Geboortedatum
•  Geboorteplaats
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Bankrekeningnummer
•  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Geldplan Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
•  Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Geldplan Advies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Het afhandelen van je betaling
•  Verzenden van onze nieuwsbrief
•  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Geldplan Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geldplan Advies ) tussenzit. Geldplan Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
•  Outlook, e-mail en kantoorwerkzaamheden, noodzakelijk voor communicatie en onderliggende werkzaamheden
•  Adviesbox; verwerken van hypotheekaanvragen, noodzakelijk voor deze hypotheekaanvragen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geldplan Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > alle persoonsgegevens > 7 jaar > fiscale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geldplan Advies verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Geldplan Advies gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Geldplan Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@geldplanadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Geldplan Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geldplan Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@geldplanadvies.nl.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl