Belangrijkste wijzigingen 2018

Home » Nieuws » Belangrijkste wijzigingen 2018

Maximale hypotheek naar 100 % marktwaarde woning

De maximale woningfinanciering in 2018 daalt van 101% naar 100 % van de marktwaarde van de woning. Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70 % meetellen bij de vaststelling van de maximale leencapaciteit. In 2017 was dat 60 %.

Aanpassing NHG-grens

Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Een van de wijzigingen is de nieuwe NHG-grens. Deze grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2018 €265.000. In 2017 was dat €245.000.
De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt €265.000 (100 % van de marktwaarde).
De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt €280.900 (106 % van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt voor huiseigenaren met een inkomen boven de € 68.507 per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49, 5%. Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning zoals de rente van eigenwoningschulden, de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons en/of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek.

Vervallen restschuldregeling

Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling. Rente en kosten van restschulden die na die datum zijn ontstaan, zijn niet aftrekbaar. De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar.

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Verlaging percentage eigenwoningforfait

Het percentage van het eigenwoningforfait voor de woningen met een WOZ-waarde van €75.000 tot €1.060.000 wordt verlaagd van 0,75 % naar 0,70 %. Aangezien de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2018 stijgt met 5 tot 7 % zal de verlaging van het percentage weer teniet wordt gedaan.

KEW-, SEW- of BEW-uitkeringsvrijstellingen

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering in 2018 niet meer bedraagt dan €164.000. In 2017 was dat €162.500. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kunnen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als slechts een van beide partners als begunstigde is aangewezen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning bedraagt in 2018 €100.800. In 2017 was dat €100.000. De in 2013 en 2014 tijdelijk uitgebreide ‘vrijstelling schenkbelasting eigen woning’ is onverwacht populair gebleken; de regeling is intensief gebruikt. De regeling is volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer in de meeste gevallen (bij naar schatting 74 % van de schenkingen) benut voor het doen van een aflossing op de hypotheek. Daarmee is het aannemelijk dat de regeling een bijdrage levert aan het terugbrengen van de totale hypotheekschuld en het aantal ‘onderwaterhypotheken’.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.