Belangrijkste wijzigingen 2022

Home » Nieuws » Belangrijkste wijzigingen 2022

Maximale hypotheek naar 100 % marktwaarde woning

De maximale woningfinanciering in 2022 is 100 % van de marktwaarde van de woning. Het inkomen van de minstverdienende partner telt voor 90 % mee bij de vaststelling van de maximale leencapaciteit.

Aanpassing NHG-grens

Per 1 januari 2022 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Een van de wijzigingen is de nieuwe NHG-grens. Deze grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2022 €355.000. In 2021 was dat €325.000.
De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt €376.300 (106 % van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt voor huiseigenaren met een inkomen boven de € 69.398 per 1 januari 2022 verder beperkt. In 2022 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 40 %. Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning zoals de rente van eigenwoningschulden, de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons en/of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek.

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2022 met 8,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Verlaging percentage eigenwoningforfait

Het percentage van het eigenwoningforfait voor de woningen met een WOZ-waarde van €75.000 tot €1.100.000 wordt verlaagd van 0,5 % naar 0,45 %.

KEW-, SEW- of BEW-uitkeringsvrijstellingen

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering in 2022 niet meer bedraagt dan €173.500.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning bedraagt in 2022 €106.671 voor een persoon tussen de 18 en 40 jaar. De vrijstelling met vrije bestemming is €27.231.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.