Restschuldhypotheek soms ook door gemeente gefinancierd

Home » Nieuws » Restschuldhypotheek soms ook door gemeente gefinancierd

Ongeveer 1 miljoen huishoudens staan met hun hypotheek onder water. Door de daling van de woningprijzen is de hypotheekschuld hoger dan de waarde op dit moment. En dat levert bij verkoop problemen op, omdat deze mensen blijven zitten met een restschuld. Als er geen eigen geld aanwezig is om zelf de restschuld af te lossen, kan men geen ander huis kopen. Dat is vervelend en slecht voor de woningmarkt. Maar gelukkig is het mogelijk om restschuld mee te financieren. Dat kon bij een aantal banken, maar nu is het ook mogelijk gemaakt vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Restschuldfinanciering door de gemeente

De gemeente Druten is de eerste gemeente die per 1 oktober 2015 huishoudens gaat helpen met een restschuldfinanciering. De restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast de eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning. De gemeente (of provincie) waar de nieuwe woning staat, stelt de voorwaarden vast waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de restschuldlening. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Zo bepaalt iedere gemeente zelf wie er voor in aanmerking komt, hoeveel de maximale restschuldfinanciering bedraagt, voor welke soort woning het geldt (bestaand, nieuwbouw of project) en wat de maximale aankoopprijs van de nieuwe woning betreft.

De belangrijkste voorwaarden voor restschuldfinancieringen:
1. De restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012 en vóór 31 december 2017.
2. De restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast een eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning.
3. Inkomen van aanvragers van 57 jaar of ouder wordt niet meegenomen in de krediettoets.
4. De lening wordt aangevraagd in de gemeente/provincie waar de nieuwe woning staat.
5. De eigendomsakten van de oude en nieuwe woning mogen nog niet gepasseerd zijn bij de notaris. De eigendomsakte van de nieuwe woning dient altijd eerder te passeren dan de eigendomsakte van de oude woning.
6. Het geldt alleen voor een particulier en zowel de oude als de nieuwe woning moet het hoofdverblijf zijn.
7. De lening bedraagt minimaal € 10.000,–. Het maximum bedrag van de lening is afhankelijk van de regeling van de gemeente/provincie, de omvang van de fiscale restschuld en draagkracht van de eigenaar, maar bedraagt nooit meer dan € 75.000,–.
8. De looptijd van de Restschuldlening bedraagt 15 jaar.
9. De rente wordt vastgesteld op het moment van offreren en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 15 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.
10. De restschuldlening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.
Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen (met een minimum van € 250,–).

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.