Oversluiten hypotheek loont

Home » Nieuws » Oversluiten hypotheek loont

Voor een van de vijf hypotheken is het met de huidige lage rentestand aantrekkelijk om over te sluiten. Het te behalen voordeel is rond € 1.300,– per jaar. Dit ontstaat door bij oversluiten het voordeel tussen de contractrente en de huidige hypotheekrente te benutten. Ook kan het aflopen van rentekorting de huidige rente doen stijgen. Om te bepalen of oversluiten zin heeft, is het goed om de persoonlijke wensen goed in beeld te brengen. Vaak is de boeterente de grootste kostenpost bij oversluiten. Boeterente ontstaat wanneer de contractrente hoger is dan de marktrente. De financier wil de gederfde hypotheekrente over de resterende rentevastperiode vergoed zien. Er is meestal wel een boetevrij deel dat zonder kosten eerder mag worden afgelost. Het is wel zaak de berekening van de boeterente te (laten) checken, omdat deze niet altijd klopt. Vraag om de uitgangspunten van de boeterenteberekening. Zo is het van belang dat de juiste hypotheekvoorwaarden worden gehanteerd. Ook is het van belang de juiste vergelijkingsrente te nemen. Zo kan het uitgaan van een te hoge waarde van de onroerende zaak een te lage vergelijkingsrente geven, hetgeen ten onrechte een hogere boeterente tot gevolg heeft. Een uitzondering voor voordeel bij oversluiten geldt voor (bank)spaarhypotheken, omdat het risico bestaat dan buiten fiscale regels van vrijstelling te vallen. Boeterente is wanneer het een eigen woninghypotheek betreft fiscaal aftrekbaar.

Zelf in actie komen of niet? Banken als ASR, Obvion, NIBC en Munt hypotheken passen de rente zelf vaak aan wanneer de lening in verhouding met het onderpand gunstiger is dan tijdens het afsluiten. De zogenaamde loan to value bepaalt de risicoklasse van de hypotheek en daarmee de hoogte van de hypotheekrente. Dit kan het geval zijn bij gedeeltelijk aflossing of een waardestijging van uw onderpand. Een lagere rente dan bij het afsluiten is mogelijk, maar hiertoe moet je zelf het initiatief nemen wanneer je klant bent bij ABN Amro, ING of Rabobank. Dit kan zo 1 % hypotheekrente schelen. De check of er een rentedaling mogelijk is, doet Geldplan Advies gratis. Aan de afhandeling ervan zijn wel kosten verbonden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.