Brand voor 50 % van bedrijven fataal

Home » Nieuws » Brand voor 50 % van bedrijven fataal

Cybercrime, maar ook brand, fraude en aansprakelijkheid, worden door het mkb gezien als de grootste bedrijfsrisico’s. Voor brand zijn de ondernemers doorgaans wel verzekerd, de minder concrete risico’s nemen ze vaker voor eigen rekening. Toch betekent een brand voor 50 % van de ondernemers het einde van het bedrijf.

Dat blijkt uit onderzoek onder 380 Nederlandse mkb’ers met een omzet tussen de 1 en 30 miljoen euro. Brand wordt als grootste risico gezien voor het eigen bedrijf en opvallend genoeg als een minder groot risico voor andere bedrijven. Verzekeren doen de ondernemers doorgaans voor de concrete risico’s: bij brand, ziekteverzuim, inbraak en waterschade is verzekeren de belangrijkste aanpak.

Preventie
Voor de minder concrete risico’s zijn ondernemers minder geneigd een verzekering af te sluiten. Voor bijvoorbeeld fraude, schade door cybercrime en imagoschade kiezen de ondernemers voornamelijk voor een preventieve aanpak. Een kwart van de mkb’ers geeft wel aan deze risico’s liever toch te verzekeren, het risico wordt nu veelal gedragen door de ondernemers zelf.

Risicomanagement
Slechts 30 % van de mkb’ers geeft aan gebruik te maken van experts op het gebied van risicomanagement. Daaruit komt voort dat niet iedere ondernemer goed voorbereid is op de risico’s die zijn bedrijf kunnen overvallen. Zo heeft bijna een kwart van de mkb’ers geen alternatief scenario in het geval van brand en zit de grootste onwetendheid van ondernemers in het omgaan met product recalls en cybercrime. Brand betekent ook stagnatie van het bedrijf in leveringen. Leveranties komen in de knel en er is vaak concurrentie die in het gat sprint. Dat heb je zomaar niet terug.
Hoe bewuster ondernemers op dit punt zijn, hoe meer ze hun verantwoordelijkheid kunnen pakken en keuzes kunnen maken. Met alleen verzekeren zijn bedrijfsrisico’s lang niet altijd af te dekken. Het gaat om bewuste risicobeheersing. Wat gebeurt er als de data van je bedrijf op straat liggen? Is de continuïteit gewaarborgd bij arbeidsongeschiktheid? En wat te doen als je belangrijkste leverancier wegvalt? Daar kun je als ondernemer actie op ondernemen. Waar concrete risico’s zoals brand worden verzekerd, geven ondernemers aan dat ze risico’s zoals cybercrime, fraude en aansprakelijkheid zoveel mogelijk willen beteugelen door preventie. En terecht, want voorkomen is beter dan genezen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.